Over Jessica

Enthousiasme & afstemming

Bij Biodanza komen mijn enthousiasme voor dans, positieve gezondheid, hartsverbinding en persoonlijke groei samen. 

Uit dansen haal ik van jongs af aan mijn plezier. Zo genoot ik bijvoorbeeld al dansend op de tafel tijdens de chocomel reclame op het lied ‘Freedom’, en ook straalde ik tijdens de weeksluiting bij het samen dansen. Daarnaast deed ik in mijn jeugd aan jazzballet.  

Later kreeg ik interesse voor bewustzijns-, lichaamswerk en persoonlijke ontwikkeling. Bij mijn HBO opleiding heb ik geleerd hoe je muzische (creatieve) middelen kunt inzetten om mensen te begeleiden. In mijn huidige functie als docent, komen deze vormen ook terug in de lessen die ik geef. 

Vervolgens ging ik wekelijks naar dansimprovisatie: vanuit je kern dansen in contact met elkaar en met vrije creatieve ruimte. Het was een verademing om zonder pasjes te dansen. We creëerden verschillende improvisaties op bijzondere locaties. Er ontstonden verrassende dansen met en zonder muziek. Kortom uit meerdere creatieve-, bewegings-, en dansvormen haal ik energie, vreugde en contact

Daarnaast wil ik toevoegen dat ik in eerste instantie bij Biodanza tijd nodig had om te wennen aan de (afgebakende) oefeningen en de uitleg die werd gegeven. Oordelen en vergelijkingen gingen over en weer in mijn hoofd. 

Door geduld, mijn nieuwsgierigheid en positieve belevenissen, zie ik Biodanza intussen als een stroom aan inzichtgevende en intense ervaringen met liefdevolle mensen.

Biodanza heeft mijn hart meer geopend en draagt bij aan verwondering en speelse zin in leven.

Kom zelf ervaren… 

..laten we bewegen vanuit ons hart!

 

VBN-logo-biodanza-Nederland-rgb-def7151-500x378
Website biodanza Nederland